Jolenøtt

Me har fått følgande svar på denne jolenøtt:

OBS. ANO 1798 DEN 28 JUNIUS. GUD ALENE ÆREN

(JUNIUS er då Juni månad, sjå https://en.wikipedia.org/wiki/Junius)

Takk til Knut K. Finne for bidraget!

Me imøteser fleire bidrag om andre har noko å meddela.

-----------------------

Kan nokon hjelpa oss med å tyda det som står her?

I grunnmuren på bruk 2 på Brunborg er det rita inn både bokstavar og tal. Fleire har vore innom dette opp gjennom åra, men noko tyding veit me ikkje om. Me tek dette no med her i sogeskriftet for 2021, og så oppmodar me lesarar, om å hjelpa til, antan sjølve eller ved hjelp av folk dei kjenner.

Så vonar me at me kan fylgja saka utover, og at dei som finn løysingar eller kan hjelpa til elles, får dette med på heimesida til Vassvøri sogelag.

Her er nedteikningar som er gjort av Anders Brunborg, Knut Mestad og Arne Skjerven. Me meiner det står dette:

                      OBS . S-NOM9.8 DEN 28 VNIVS.GVD.ALÆNEÆREN

Prikk etter OBS skal vera oppe og prikk mellom GDV og AL skal vera midt på lina.

Det er kan henda rimeleg å tru at OBS kan vera Odd Bergesson Brunborg, då fleire heitte det.

Stein i mur Brunborg justert

Les meir

Årbok

Utgåva for 2021 av Frå fjell til fjord er i handel!

Du kan kjøpa denne utgåva på Evanger Landhandleri, ARK amfi, Voss Bokhandel og Dalekvam Coop.

Me sender i tillegg boka "Ord og uttrykk frå Vassvøri" av Knut Hjørnevik, til alle medlemmer.

Alternativt send epost til oss so sender me for kr 250 + porto.

1997 1

1997 1

Les meir

Årsmøter

Årsmøte for 2020

Vassvøri sogelag held årsmøtet sitt i heradshuset på Evanger torsdag 15.april 2021

kl.18. Grunna koronasituasjonen er det påmelding til årsmøtet  inntil 10 personar kan vera tilstades.

årsmøte 2020

Det vart gjennomført med gjennomgang av vanlege saker, men utan servering og kulturhistorisk innslag.  Alle årsmeldingar ligg her 

_______________

 Årsmøte for 2019

Årsmøtet VSL for 2019

Vassvøri sogelag heldt årsmøtet sitt i heradshuset på Evanger onsdag 4. mars 2020.

Karl Ystanes, forfattar av boka «Bolstadelva», fortalde om arbeidet med boka, som kom ut i november 2019. På ein engasjerande måte fortalde han om korleis boka vart til, og nemnde fleire gode episodar som er kome med i boka. Han hadde berre godord å seia om alle som har vore intervjua. Det er vore gjestfrie og velvillige folk å snakka med. Han fortalde roaren Leidulv Bolstad, som i mange vintrar budde på eit gods i England, etter at han vart godt kjend med eigarane av godset, som fleire somrar fiska i Bolstadelva. Forfattaren og Knut Horvei var og besøkte eigaren av godset i samband med boka.

Som takk for kåseriet fekk Ystanes overrekt Bolstadboka av Grethe, i tillegg til spekepølse frå Evanger Pølsefabrikk.

Sakliste:

Endring av kontingent og pris på «Frå fjell til fjord» 

Vanlege årsmøtesaker

----------------

Andre hendingar i 2019

Les meir

Bryggja på Evanger

«Evanger Landgangsbrygge Evanger Almending» vart ført opp i 1834 av Ole M Ammundsen Melstvedt frå Hardanger for 280 speciedaler. Vossovassdraget har hatt mykje å seia for transport av folk og varer mellom kysten og dei indre bygdene. Likeins har elva vore nytta til tømmerfløyting og vedtransport. I tida Evangervatnet var isfritt var dette hovudvegen mellom Evanger og Ståi. Vinterstid, når det var meinis, vart vegen lagt om Vindeggi.

Les meir

Vassvøri sogelag

Vassvøri sogelag vart skipa 5. september 1993. Laget femnar om grendene på Bolstad, på Evanger og i Teigdalen. 

Laget har til føremål å fremja interessa for slekts- og lokalsoge og kulturvern.

Laget vil samla inn og ta vare på alt som har verd for grendene si soge, og som kan fortelja om folk sine levekår gjennom tidene.

Styre, skriftnemnd og kontaktinformasjon