Årsmøtet for 2020-old

Årsmøtet

Vassvøri sogelag held årsmøtet sitt i  heradshuset på Evanger

Torsdag 15.april 2021

kl.18.00  

              Vanlege årsmøtesaker

Saker til handsaming må vera styret i hende innan 11/4

Grunna koronasituasjonen er det påmelding til årsmøtet kan inntil 10 personar kan vera tilstades.

Påmelding til Grethe F. Agerlie mob 97032294 (Innan 14/4)

På møtet vert det ikkje kaffi/kaker og heller ikkje kulturhistorisk innslag.

Endringar kan koma.

Vel møtt!